הדרכה לפסיכותרפיה בגישה פסיכואנליטית

  • הדפסה

ציפי בן עמי - הדרכה פסיכולוגית למטפלים בילדים

הדרכה למטפלים היא מבחינתי מתן מרחב לחשיבה משותפת על הטיפול, להקניית ידע על פרספקטיבות תיאורטיות שונות בפסיכותרפיה ואופן יישומן במעשה הריפוי, והארת הרבדים האינטרסוביקטיביים שמתעוררים במפגש של המטפל כמעורב פעיל בטיפול עם המטופל.

הדרכה לפסיכותרפיה היא חוויה מצמיחה ומשמעותית בהתגבשות לגישה טיפולית. מניסיוני קבלת סיוע ממדריכה מקצועית מאפשרת חשיבה ועיבוד תכנים שעולים בפגישה הטיפולית ובתהליך הטיפולי מפרספקטיבה שיכולה לפתור סוגיות טיפוליות והיתקעות במצבים של חוסר אונים וחוסר מוצא.